venres, 24 de novembro de 2017

Selección dos mellores traballos en Gimp. (TIC 4º ESO). Curso 2017-2018.

Nesta entrada quedan expostos os mellores traballos entregados durante a realización do tema de Tratamento de Imaxes con Gimp, realizados durante o Curso 2017-2018 no curso de TIC de 4º de ESO.

Aplicación de filtro á unha parte da fotografía:
foto orixinal
Traballo de Alfonso Alonso
Creación dun logo sobre fondo:
Traballo de Sebastián Álvarez
Efecto marco sobre unha foto de New York:
Foto orixinal
Traballo Zaida García
Efecto Cómic sobre unha foto de praia:
Foto orixinal
Traballo Sergio Barbeitos

luns, 30 de outubro de 2017

Tema 2: Arquitectura de computadores (TIC 1º Bach). Curso 2017-2018.

HARDWARE

Definición: Conxunto de compoñentes e elementos que integran a parte material dun ordenador ou outro dispositivo electrónico “intelixente”.
Imos a centrarnos no estudio do hardware dos ordenadores por ser estes os dispositivos electrónicos máis importantes na actualidade e por que comparten moitas características con dispositivos máis recentes (tablets, teléfonos “intelixentes”, etc).
Na seguinte ligazón podes acceder á excelente páxina de Agrega definición de computador.
Como axuda, usaremos os contidos obtidos da páxina de Agrega, que están resumidos no seguinte documento PDF: "Tema Hardware.pdf", pero a materia básica deste apartado está resumida no seguinte PDF: "Arquitectura de computadores.pdf".

SISTEMAS OPERATIVOS

Defínese un sistema operativo (S.O.) como o software de sistema que permite ao ordenador o arranque, a xestión dos recursos e a comunicación usuario-dispositivos físicos (hardware).
Faremos un repaso ao software denominado Sistema Operativo, sen centrarnos exclusivamente no S.O. dos ordenadores, así veremos tamén o dos teléfonos móbiles e tabletas.
Estes apuntes foron elaborados a partir da excelente documentación da páxina de Agrega.
Como axuda, usaremos os contidos resumidos no seguinte documento PDF: "Tema: Sistemas Operativos.pdf", pero se recomenda a visita á páxina de Agrega.
Ademais podes descargar:
Por último, tes a presentación realizada en Genial.ly por Paulo Varela, Jose Álvarez, Eider Espiña e Iván de la Fuente, durante este curso, sobre o contido: Arquitectura de ordenadores.

mércores, 4 de outubro de 2017

Unidade 2: Entornos de programación Textuais (TIC 2º Bach). Curso 2017-2018.


Despois de realizar a 1ª parte do curso de Sololearn sobre C++, co obxectivo de repasar a sintaxe da linguaxe de programación C++ e ver unha introdución á Programación Orientada a Obxectos (POO), imos a comezar a programar en 2 entornos de programación Textuais, que gardan moitas similitudes entre eles e co C++.

Imos a usar os IDE (Entorno de desenrolo integrado) de Processing e Arduino.

Os 2 IDE's son moi similares (baséanse en Wiring), pero Processing deriva de Java e Arduino de C++. Abre o seguinte pdf para ver unha pequena comparativa entre os 2: Arduino vs Processing.

Imos a seguir, en parte, o curso de Stepbyme sobre Processing, que trata tamén sobre a interacción con Arduino.

Se queres volver a visualizar os vídeos dos exemplos realizados na clase, os tes na Aula virtual, donde ademais teredes os arquivos necesarios para realizar os exercicios.

domingo, 1 de outubro de 2017

Tema 2: Tratamento de Imaxes con GIMP (TIC 4º ESO). Curso 2017-2018.

Neste tema se abarca o contido relativo ao tratamento de imaxes dixitais. Onde se comentarán, entre outras cousas, as diferencias entre imaxes vectoriais e mapas de bits. Nos contidos prácticos, realizaremos tratamento dixital de imaxes en formato mapa de bits co programa Gimp.

O contido deste tema se basea nos apuntes sobre imaxes dixitais de Alfonso Lafuente, que podedes consultar no seu blogue: TECNOBABIL. Na seguinte ligazón tes un manual de Gimp 2.8 en liña.

Tamén podedes descargar o arquivo pdf cos contidos teóricos e prácticos nesta ligazón: PRÁCTICAS con GIMP.pdf.

Durante as prácticas, se fan referencia ás imaxes que podedes descargar tamén, premendo nesta outra ligazón alternativa ao seguinte arquivo comprimido (.rar):
Archivosparaalumnos(GIMP).rar.

De seguido tes un bo vídeo introdutorio a Gimp, realizado por frMoisesfr:

Exercicios extra:
Exercicio final: Realización do cartaz do II concurso de robótica do IES. Chano Piñeiro. Podes descargar as imaxes da mascota (robot Wall-e deseñado en 3D por Alfonso Alonso Suárez), xunto co exemplo do cartaz da 1ª edición: Imaxes cartaz.zip.

Os exercicios realizados deben ser enviados á aula virtual para a súa avaliación.

domingo, 17 de setembro de 2017

Tema 1: Evolución das TIC (TIC 4º ESO). Curso 20117-2018.


O Termo TIC agrupa aos dispositivos, aparellos, métodos electrónicos e aplicacións que axudan a que a sociedade se comunique ou acceda aos datos que requiren para as súas actividades diarias. Estas inclúen radio, televisión, móbiles, ordenadores, táblets dixitais, infraestrutura de redes e sistemas de satélites, por exemplo.

No seguinte vídeo se comenta brevemente que son as TIC:

Con todo, o alcance deste termo é moito maior, pois tamén comprende ao software, as aplicacións e os servizos que están asociados con todos eses equipos, como as videoconferencias, as ferramentas de mensaxería instantánea, os videoxogos ou as plataformas de aprendizaxe virtual, por exemplo.

A grandes liñas, son todas as tecnoloxías que permiten acceder, producir, gardar, presentar e transferir información.

Coa chegada de Internet, as TIC viron un avance sen precedentes na historia, ao momento de permitir o intercambio de datos e información de forma rápida e en todas as partes do planeta.

Para analizar a evolución das TIC, realmente temos que fixarnos na evolución da microelectrónica, da informática e dos medios de telecomunicación.

Exercicio 1: Crea un blogue persoal de aula, e seguindo as indicacións do profesor, realiza unha 1ª entrada sobre a evolución das TIC. Envía a ligazón da entrada do teu blogue ao foro do 1º tema na aula virtual da materia.

O seguinte vídeo ilustra a evolución das TIC:

Exercicio 2: Accede á Wiki da materia de TIC, WikiTIC, seguindo as indicacións do profesor, colabora na realización da 1ª entrada da Wiki de TIC de 4º de ESO: Evolución das TIC.

Material extra:  

Tema 1: Da Programación Estruturada á Programación Orientada a Obxectos (TIC 2º Bach). Curso 17-18.


Durante este curso imos a introducirnos no mundo da programación.


No seguinte vídeo se comentan as 10 linguaxes de programación máis usadas actualmente: 


Ao final do curso anterior vimos na introdución á programación os fundamentos da programación estruturada.
Coa aparición dos sistemas operativos gráficos, moitas linguaxes de programación se adaptaron introducindo a programación orientada a obxectos (podes ver as diversas ventás que mostra o teu sistema operativo como obxectos).

Por isto, imos a comezar comentando que é a programación orientada a obxectos (POO): "Da programación estruturada á POO.pdf".


Podes ver o seguinte vídeo sobre as diferencias entre Programación estruturada e POO:

Tes varios exemplos e ligazóns a vídeos que explican a POO na seguinte ligazón: "Exemplos POO.pdf".

Ademais usaremos como primeira linguaxe de programación deste curso C++ (pois é unha linguaxe baseada na programación estruturada que permite a programación orientada a obxectos).

Imos a utilizar un recurso en liña, a páxina de Sololearn, para realizar un curso en liña de programación en C++.

De seguido tes os resumos dos conceptos tratados no curso de C++ de Sololearn:
Unha vez rematada esta introdución á linguaxe C++, pasaremos a programar con linguaxes de programación:
 • Textuais (Processing e Arduino)
 • Gráficas (se basean na programación por bloques gráficos).

Pero iso o veremos no seguinte tema.

sábado, 16 de setembro de 2017

Tema 1: A Sociedade da información (TIC 1º Bach). Curso 17-18.

Nesta 1ª unidade da materia de TIC de 1º de Bacharelato, comezaremos cun repaso ao concepto de TIC e á importancia das novas tecnoloxías na sociedade da información.
Se premes na ligazón: "A sociedade da información.pdf" poderás acceder ao contido deste apartado. Neste arquivo PDF faise referencia a diverso material que necesitarás para completar os teus coñecementos sobre este tema e realizar os exercicios que se propoñen, a ligazón a estes arquivos é:
Contidos Extra:

martes, 12 de setembro de 2017

Presentación da materia: TIC 2º Bacharelato. Curso 2017-2018.Contidos principais da materia de TIC de 2º de Bacharelato.

A materia se divide en 3 unidades temáticas:
 • Unidade 1: Programación estruturada e orientada a obxectos.
 • Unidade 2: Deseño e edición de páxinas web.
 • Unidade 3: Seguridade informática.
Se avaliarán os traballos individuais e colectivos: Exercicios, caderno de clase e exames.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
 • Un 40% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos, probas escritas e orais, presentacións temáticas; valorando a calidade, capacidade de análise e síntese dos traballos teóricos presentados, etc.
 • Un 50% da nota deberase á avaliación dos traballos prácticos individuais e en grupo, manexo de dispositivos TIC e ferramentas, calidade dos traballos presentados, entrega nos prazos indicados, etc.
 • Un 10% da nota corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade na aula, curiosidade pola materia, creatividade e investigación persoal, etc.

Presentación da materia: TIC 1º Bacharelato. Curso 2017-2018.Contidos principais da materia de TIC de 1º Bach.

Unidade 1: Sociedade da Información e Arquitectura de computadores.
 • Tema 1: Sociedade da información.
 • Tema 2: Arquitectura de computadores.
Unidade 2: Introdución á programación.
 • Tema 3: Introdución á programación con Pseint
Unidade 3: Redes e Deseño e impresión 3D.
 • Tema 4: Redes de computadores.
 • Tema 5: Deseño e Impresión 3D con FreeCAD.

Se avaliarán os traballos individuais e colectivos: Exercicios, caderno de clase e exames.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
 • Un 40% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos, probas escritas e orais, presentacións temáticas; valorando a calidade, capacidade de análise e síntese dos traballos teóricos presentados, etc.
 • Un 50% da nota deberase á avaliación dos traballos prácticos individuais e en grupo, manexo de dispositivos TIC e ferramentas, calidade dos traballos presentados, entrega nos prazos indicados, etc.
 • Un 10% da nota corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade na aula, curiosidade pola materia, creatividade e investigación persoal, etc.

luns, 11 de setembro de 2017

Presentación da materia de TIC de 4º de ESO. Curso 2017-2018.A secuenciación da materia, será:

1ª Avaliación: Unidade 1: As TIC e os S.O.
 • Tema 1: Evolución das TIC.
 • Tema 2: Sistemas operativos.
2ª Avaliación: Unidade 2: Tratamento de Imaxe e Audio.
 • Tema 3: Tratamento de Imaxes con Gimp.
 • Tema 4: Tratamento de Audio con Audacity.
3ª Avaliación: Unidade 3: Tratamento de Vídeo e Programación de dispositivos Android.
 • Tema 5: Tratamento de Vídeo con OpenShot.
 • Tema 6: Introdución á programación de dispositivos Android con AppInventor2.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
A cualificación da materia efectuarase conforme á ponderación dos seguintes apartados:
 • Un 30% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos.
 • Un 60% da nota deberase á avaliación dos traballos obrigatorios, individuais e en grupo.
 • Un 10 % corresponderá á responsabilidade, dilixencia e presentación final das diversas tarefas relacionadas cos contidos tratados en clase.

Benvida ao novo Curso 2017-2018


Benvidos ao blogue de aula, da materia de TIC de 4º de ESO e 1º e 2º de Bacharelato, do IES. Chano Piñeiro.
Neste blogue podedes acceder aos diversos contidos teóricos e prácticos que traballaremos durante o curso. Ademais podedes ver as entradas nas que se recollen os exercicios realizados en cursos anteriores.

Estes e outros contidos estarán tamén accesibles nos respectivos cursos da aula virtual (Moodle) da materia de TIC do IES. "Chano Piñeiro".

De novo un saúdo a todos e benvidos ao novo Curso.

O profesor: Manuel Andújar Matalobos.