luns, 12 de decembro de 2016

Unidade 3: Tratamento de Imaxes con GIMP (TIC 4º ESO)

Neste tema se abarca o contido relativo ao tratamento de imaxes dixitais. Onde se comentarán, entre outras cousas, as diferencias entre imaxes vectoriais e mapas de bits. Nos contidos prácticos, realizaremos tratamento dixital de imaxes en formato mapa de bits co programa Gimp.

O contido deste tema se basea nos fantásticos apuntes sobre imaxes dixitais de Alfonso Lafuente, que podedes consultar no seu blogue: TECNOBABIL. Na seguinte ligazón tes un manual de Gimp 2.8 en liña.

Tamén podedes descargar o arquivo pdf cos contidos teóricos e prácticos nesta ligazón: PRÁCTICAS con GIMP.pdf.

Durante as prácticas, se fan referencia ás imaxes que podedes descargar tamén, premendo nesta outra ligazón alternativa ao seguinte arquivo comprimido (.rar):

domingo, 27 de novembro de 2016

Tema 2: Arquitectura de computadores (TIC 1º Bach).

HARDWARE

Definición: Conxunto de compoñentes e elementos que integran a parte material dun ordenador ou outro dispositivo electrónico “intelixente”.
Imos a centrarnos no estudio do hardware dos ordenadores por ser estes os dispositivos electrónicos máis importantes na actualidade e por que comparten moitas características con dispositivos máis recentes (tablets, teléfonos “intelixentes”, etc).
Na seguinte ligazón podes acceder á excelente páxina de Agrega definición de computador.
Como axuda, usaremos os contidos obtidos da páxina de Agrega, que están resumidos no seguinte documento PDF: "Tema Hardware.pdf", pero a materia básica deste apartado está resumida no seguinte PDF: "Arquitectura de computadores.pdf".

SISTEMAS OPERATIVOS

Defínese un sistema operativo (S.O.) como o software de sistema que permite ao ordenador o arranque, a xestión dos recursos e a comunicación usuario-dispositivos físicos (hardware).
Faremos un repaso ao software denominado Sistema Operativo, sen centrarnos exclusivamente no S.O. dos ordenadores, así veremos tamén o dos teléfonos móbiles e tabletas.
Estes apuntes foron elaborados a partir da excelente documentación da páxina de Agrega.
Como axuda, usaremos os contidos resumidos no seguinte documento PDF: "Tema: Sistemas Operativos.pdf", pero se recomenda a visita á páxina de Agrega.
Ademais poden descargarse:

luns, 24 de outubro de 2016

Unidade 2: Sistemas Operativos (TIC 4º ESO)

 

O segundo tema deste curso trata sobre os sistemas operativos dos ordenadores, tablets e teléfonos móbiles.
Se premes na seguinte ligazón poderás acceder ao pdf co contido deste tema, así como aos exercicios a realizar na aula de informática: Sistemas operativos.pdf.

Para a realización dos exercicios necesitarás acceder á seguinte información e ligazóns:


domingo, 16 de outubro de 2016

Unidade 2: Entornos de programación Textuais (TIC 2º Bach).


Despois de realizar a 1ª parte do curso de Sololearn sobre C++, co obxectivo de repasar a sintaxe da linguaxe de programación C++ e ver unha introdución á Programación Orientada a Obxectos (POO), imos a comezar a programar en 2 entornos de programación Textuais, que gardan moitas similitudes entre eles e co C++.

Imos a usar os IDE (Entorno de desenrolo integrado) de Processing e Arduino.

Os 2 IDE's son moi similares (baséanse en Wiring), pero Processing deriva de Java e Arduino de C++.

Imos a seguir, en parte, o curso de Stepbyme sobre Processing, que trata tamén sobre a interacción con Arduino.

Se queres volver a visualizar os vídeos dos exemplos realizados na clase, os tes na Aula virtual.

domingo, 18 de setembro de 2016

Unidade 1: Evolución das TIC (TIC 4º ESO)


Como introdución a este tema imos a facer un repaso á Historia da Informática.
No seguinte vídeo da Escola de Enxeñería Informática da Universidade de Oviedo, faise un breve repaso (de 23 minutos) á Historia da Informática: Historia de la Informática.
De tódolos xeitos imos ás TIC se compoñen de 3 partes, onde a informática é só unha delas. As outras son as Telecomunicacións e os medios de comunicación de masas.

Exercicio 1: Crea un blogue persoal de aula, e seguindo as indicacións do profesor, colabora na realización dunha 1ª entrada sobre a evolución das TIC. Envía a ligazón da entrada do teu blogue ao foro do 1º tema na aula virtual da materia.

Exercicio 2: Accede á Wiki da materia de TIC, WikiTIC, seguindo as indicacións do profesor, colabora na realización da 1ª entrada da Wiki de TIC de 4º de ESO: Evolución das TIC ao longo da historia.

Para completar a información sobre este tema, podes acceder á seguinte ligazón á liña temporal sobre a Historia do Computador do Computer History Museum.

Tema 1: A Sociedade da información (TIC 1º Bach).

Nesta 1ª unidade da materia de TIC de 1º de Bacharelato, comezaremos cun repaso á importancia das novas tecnoloxías na sociedade da información.
Se premes na ligazón: "A sociedade da información.pdf" poderás acceder ao contido deste apartado.
En este arquivo PDF faise referencia a diverso material que necesitarás para completar os teus coñecementos sobre este tema, a ligazón a estes arquivos é:
Contidos Extra:
 

venres, 16 de setembro de 2016

Unidade 1: Da Programación Estruturada á Programación Orientada a Obxectos (TIC 2º Bach).


Durante este curso imos a introducirnos no mundo da programación.

Ao final do curso anterior vimos na introdución á programación os fundamentos da programación estruturada.

Coa aparición dos sistemas operativos gráficos, moitas linguaxes de programación se adaptaron introducindo a programación orientada a obxectos (podes ver as diversas ventás que mostra o teu sistema operativo como obxectos).

Por isto, imos a comezar comentando que é a programación orientada a obxectos (POO): "Da programación estruturada á POO.pdf".

Tes varios exemplos e ligazóns a vídeos que explican a POO na seguinte ligazón: "Exemplos POO.pdf".
Ademais usaremos como primeira linguaxe de programación deste curso C++ (pois é unha linguaxe baseada tanto na programación estruturada como na programación orientada a obxectos). Imos a utilizar un recurso en liña, a páxina de Sololearn, para realizar un curso en liña de programación en C++.

De seguido tes os resumos dos conceptos tratados no curso de C++ de Sololearn:
Unha vez rematada esta introdución á linguaxe C++, pasaremos a programar con linguaxes de programación:
 • Textuais (Processing e Arduiono)
 • Gráficas (se basean na programación por bloques gráficos).

Pero iso o veremos no seguinte tema.

xoves, 15 de setembro de 2016

Presentación da materia: TIC 2º Bacharelato.
Contidos da materia de TIC de 2º de Bacharelato.

A materia se divide en 3 unidades temáticas:

 • Unidade 1: Programación estruturada e orientada a obxectos.
 • Unidade 2: Programación textual: Processing e Arduino.
 • Unidade 3: Deseño e edición de páxinas web.
 • Unidade 4: Seguridade informática.

Se avaliarán os traballos individuais e colectivos: Exercicios, caderno de clase e exames.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:
 • Un 40% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos, probas escritas e orais, presentacións temáticas; valorando a calidade, capacidade de análise e síntese dos traballos teóricos presentados, etc.
 • Un 50% da nota deberase á avaliación dos traballos prácticos individuais e en grupo, manexo de dispositivos TIC e ferramentas, calidade dos traballos presentados, entrega nos prazos indicados, etc.
 • Un 10% da nota corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade na aula, curiosidade pola materia, creatividade e investigación persoal, etc.

Presentación da materia de TIC de 4º de ESO

Contidos principais da materia de TIC de 4º ESO.
Propóñense 6 unidades didácticas a desenvolver durante o curso, a súa secuenciación temporal será a seguinte:

1ª Avaliación:
 • Unidade 1: Evolución das TIC.
 • Unidade 2: Sistemas operativos. 
 • Unidade 3: Redes e seguridade informática.
2ª Avaliación: 
 • Unidade 4: Tratamento de Imaxe.
 • Unidade 5: Tratamento de Audio.
3ª Avaliación: 
 • Unidade 6: Tratamento de Vídeo.


CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN.
 
A cualificación da materia efectuarase conforme á ponderación dos seguintes apartados:

 • Un 30% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos.
 • Un 60% da nota deberase á avaliación dos traballos obrigatorios, individuais e en grupo.
 • Un 10% corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade na aula de informática.

mércores, 14 de setembro de 2016

Presentación da materia: TIC 1º Bacharelato.

 

Contidos principais da materia de TIC de 1º Bach.


A materia se divide en 5 unidades temáticas:

 • Unidade 1: Sociedade da información.
 • Unidade 2: Arquitectura de computadores.
 • Unidade 3: Redes de computadores.
 • Unidade 4: Software para sistemas informáticos.
 • Unidade 5: Iniciación á Programación.

Se avaliarán os traballos individuais e colectivos: Exercicios, caderno de clase, traballos e exames.
  
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN:

 • Un 40% da nota obterase dos exercicios e controis teóricos, probas escritas e orais, presentacións temáticas; valorando a calidade, capacidade de análise e síntese dos traballos teóricos presentados, etc.
 • Un 50% da nota deberase á avaliación dos traballos prácticos individuais e en grupo, manexo de dispositivos TIC e ferramentas, calidade dos traballos presentados, entrega nos prazos indicados, etc.
 • Un 10% da nota corresponderá á avaliación do correcto comportamento e responsabilidade na aula, curiosidade pola materia, creatividade e investigación persoal, etc.